487th Bomb Group (H)
Station 137 - Lavenham, Suffolk, UK
22-Sep-43 to 7-Nov-45

T/Sgt. Melo Volavka 836th Squadron, KIA 30-Sep-1944


[Back to 487th KIA/MIA photos]